Posted in English

English homework 21.11.2019

Ex.1

A: How did you get that black eye? 

I was playing cricket yesterday , and the ball hit me in the face.

 You’d better put a bag of ice on it. It looks terrible.

B: Why are you limping?

 I’ve got a twisted ankle.

 Oh dear. It looks really painful.

 You really should lie down and keep your leg up. 

C: Did you have a good swim?

It was OK at first, but that I got cramp and I had to stop. 

Oh that’ s horrible. You’re probably dehydrated. 

You need to drink more water.

D: My feet are killing me. I’ve got terrible blisters. 

You need to put some plasters on them.And then you should wear sandals for a while.

But it’s winter.

E: How was the sailing?

Great, but I think I’ve got sunburn. My nose is really red.

You need to put some cream on it immediately. 

F: Are you OK?

No, I think I’ve got a broken thumb.

Oh dear. You probably need an x-ray. You’d better go to the hospital. 

Ex.2

1)You’d better put a bag of ice on it.-a

2) You need to drink more water.-c

3)You’d better go to the hospital. -f

4)You need to put some cream on it immediately. -e

5) You really should lie down and keep your leg up.- b

6) You need to put some plasters on them.-d

Page. 19

Ex.1

Important- big, essential, key, main, major, necessary, significant, top

Nice- fine, good, great, kind, lovely, pleasant, sympathetic, wonderful

Ex.2

Nice

People- easy-going, friendly, lovely

Statue-fine, glorious, pleasant

Woman-flattering, smart, stylish

Friends- helpful, kind, thoughtful 

Film- delightful, fantastic, great

City- good, marvellous, wonderful

Ex.3

a) The president is the most influential/ landmark politician in my country. 

b) Global warming has very few far-reaching/ senior effects on the environment. 

c)Traffic congestion is a major/ top problem in my city. 

d) The world wide web was the most main/ significant invention of the 20th century. 

e) 1945 was a/an historic/ groundbreaking year in the development of my country. 

f) It’s major/ vital that we find a cure for for cancer 

Posted in Գրականություն

Հետաքրքիր փաստեր Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի մասին

Պրեմիեր Լիգան առաջինն է իր նշանակությամբ Անգլիայում: Առաձնությունը ընթանում է աշունից մինչև գարուն: Առաջնությանը մասնակցում են 20 ակումբ, ամեն ակումբ մյուսի հետ անցկացնում է երկու հանդիպում, մեկը սեփական դաշտում մյուսը մրցակցի դաշտում: Մրցաշարի հաղթողը դառնում է Անգլիայի չեմպիոն: Առաջնությանը թոփ չորս հորիզոնականները զբաղեցրած թիմերը մասնակցում են Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարին, իսկ 5-րդ և 6-րդ զբաղեցրած թիմերը մասնակցում են Եվրոպայի լիգայի մրցաշարին: Առաջնությանը վերջին երեք հորիզոնականները դուրս են մնում մրցաշարից և հանգրվանում են Անգլիայի երկրորդ լիգայի (Չեմպիոնշիփի) շարքերը, իսկ չեմպիոնշիփում առաջին երեք հորիզոնական զբաղեցրած թիմըերը բարձրանում են Անգլիայի Պրեմիեր լիգա:

Աղբյուր

Posted in Պատմություն

Հայկական առասպելներն ու վիպերգերը

Առասպելներն ու վիպերգերը արտացոլում են ժողովրդի աշխարհայացքը,պատկերացումները բնության և հասարակության մասին,դրանք հնագույն գրականության ուշագրավտեսակներից են։

Հայկական ամենանշանավոր առասպելներից է  Հայկի և Բելի մասին զրույցը։
Այստեղ Հայկը հանդես է գալիս որպես ազատասեր ու ըմբոստ դյուցազուն֊հսկա,որը մերժում է  հնազանդվել բռնակալ Բելին և հեռանալով Բաբելոնից՝ հաստատվում է Հայքում։Ճակատամարտում սպանելով իր դեմ արշաված Բելին՝Հայկը հաստատում է երկրի անկախությունը։Հայկի անունով երկիրը կոչվում է Հայք։

Համաշխարհային գրականության գլուխգործոցներից է կարելի է համարել Արա Գեղեցիկի և Շամիրամի առասպելը։ Այն այնպիսի լայն տարածում է ունեցել,որ նրա որոշ հատվածներ արտացոլվել են նաև անտիկ հեղինակների երկերում,մասնավորպեսնշանավոր փիլիսոփա Պլատոնի «Հանրապետություն» աշխատությունում։Մովսես Խորենացին ավանդել է նաև Արամի և Տորք Անգեղիմասին առասպելները։

Հայոց պատմության հնագույն դրվագները ներկայացված են հին հայկական ժողովրդական վիպերգերում։Հնագույներից է Տիգրան Երվանդյանի և Աժդահակի վիպերգը,որն առասպելախառն հիշողություն է հայերի ու մարերի փոխհարաբերությունների մասին։

Դիցարանը

Հայկական դիցարանը զարգացման,համակարգման,աստվածությունների պաշտամունքի կանոնարկման նոր աստիճան է թևակոխել համահայկական թագավորությունների ժամանակաշրջանում։Հնուց եկող ցեղային֊տեղական և ընդհանուր հնդեվրոպական աստվածությունները շարունակում են գոյատևել ազգային ավանդության մեջ իբրև վիպական պատմական հերոսներ ցեղային նախնիներ։

Հայող հնագույն աստվածը Հայկն էր,որի պաշտամունքի արմատները հասնում են մինչև տոհմատիրական հասարակության ժամանակները։Նրա անունով է կոչվել Օրիոնի համաստեղությունը։Հայկը նախապես հանդես է եկել որպես հսկա որսորդ։Նա խորհրդանշել է հայ ժողովրդի պայքարն օտար բռնակալության դեմ՝հանուն ազատության և անկախության։

Հայերի Տորք աստծո պաշտամունքը տարածված է եղել նաև փոքրասիական մի շարք ժողովուրդների շրջանում։Խեթական թագավորությունում նա հայտնի էր Տարքու անունով  և կարևոր տեղ էր զբաղեցնում դիցարանում։

Արան հայերի  հնագույն աստվածներից է։Նախապես նրա պաշտամունքը կապված է եղել երկրագործության,ցաբքի և գարնան աճող բուսականության հետ։Մեռնող ու հարություն առնող աստվածների պաշտամունքը  լայնորեն տարածված էր հին Արևելքում։

Հայոց դիցարանի մի շարք աստվածությունների պաշտամունքը,որ սկզբնավորվել էր վաղ ժամանակներում,Հայաստանում տարածում է ստանում հաջորդ՝հելլենիստական շրջանում։Դրանցից են Արամազդը, Անահիտը, Միհրը, Տիրը և ուրիշ աստվածներ։

Posted in Հայոց Լեզու

Բայ գործնական աշխատանք

1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),
որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։
1. Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսնական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային
բույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ
նստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենած
բլրակի պռնկին։ Չկարողացա մոտենալ, ուստի և թխսկանները իրենց բները թողնելու փորձ չարին։
2. Հավալուսնը ջրի մեջ սուզվելու սովորություն չունի, ուստի որսին դեպի ափ
քշելիս ձկների մի մասը հատակով ետ է փախչում դեպի ջրի խորքը։ Այդ բանը
բնազդով «գիտեն» հավալուսնները, ուստի հաճախ իրենց որսորդությանը ընկերացնում են ձկնկուլներին, որոնք, ինչպես հայտնի է, հիանալի սուզվել գիտեն։ Այդ
դեպքում ստացվում է խելացի կազմակերպված որս. Հավալուսնները ջրի վերին
շերտից քշում են ձկներին դեպի ափ, իսկ ձկնկուլները սուզվում և հատակով են
շարժվում դեպի ծանծաղուտը։

2. Յուրաքանչյուր շարքում գտնե՛լ ածանցավոր բայը։
1. որոնել, թոշնել, տոնել, իջնել
2. զբոսնել, հայտնել, տեսնել, ձոնել
3. օթևանել, հորինել, հիմնել, ելնել
4. հասնել, մթնել, մեկնել, դեղնել
5. զանազանել, խթանել, անվանել, հագնել
6. ճանաչել, զեղչել, փախչել, կանչել
7. թռչել, շնչել, գոչել, հնչել
8. կոչել, կորչել, շառաչել, կանաչել
9. եզրապատել, կոտրատել, ընդհատել, վանկատել
10.կարոտել, կավճոտել, ցատկոտել, փոշոտել

Posted in English

Homework 18.11.2019

Page.14

Ex.1

a) Have you ever ridden- 3) a horse? / a motorbike?

b)Have you ever given- 4) a speech?/ a lecture?

c) Have you ever met-1) a famous person/ a person from Japan?

d) Have  you  ever swum- 6) in a river?/ with dolphins?

e) Have you ever won- 2) a competition?/ a race?

f) Have you ever slept- 5) in a tent?/ on a boat?

Ex.3

a) I’ve already/ never/ twice been to Egypt.

b) I’ve been to Egypt just/ three weeks ago/ in 2004.

c) I haven’t been to Egypt yet/ for ages/ before.

d)I went to Egypt last May/ lately/ many times.

Posted in Հայոց Լեզու

Առանձնացնել ե և ա խոնարման բայերը

Ե- կառչել, ասել, թռչել, զբոսնել, ննջում եմ, արտագրեցինք, թռավ, պիտի տեսնի, չիմացա, օրօրում էի, թռցրի, հնձած, սառցակալած, , տանելու էր, չեք գտնում:

Ա- չեն անհանգստացնում, մոտեցա, գալու ենք, չի կարողանա, ջղայնանում էր,  շճլացա:

Posted in English

14.11.2019

Page 9, ex.1

a)-Jackie
b)-ten years
c)-In Paris
d)-We were both in same situation, both drom England
e)-She is very artistic, I’m very organized
f)-2
g)
h)5
i)We support Chelsia
j)6

Page 10, ex. 3

Greetings-How’s is going, How’s life, How are you, What are you up to these days
Saying things are OK- Not bad, things are pretty good, Normal
Asking for news- What have you been up to lately?, . How are things?
Saying you are in hurry-Look!I must dash, Better get back to the office. See you, I’ll give you a call
Goodbyes- I’ll give you a call, See you, Bye